TECHNOLOGIE

Stavíme v souladu s přírodou

Skladba šikmé střechy

Rovná střecha

Obvodová stěna

Skladba příček

Skladba podlahy

Konstrukce stropu I.NP